Zorgen voor een beter evenwicht tussen de wijken

Eén van de eerste prioriteiten bij het ontstaan van het Brussels Gewest in 1989 was de invoering van een volwaardig beleid voor stedelijke herwaardering. De wijkcontracten maakten het mogelijk de leefomgeving in de achtergestelde gebieden te verbeteren door gerichte ingrepen uit te voeren rond bebouwing en openbare ruimten.

We stellen echter vast dat er vandaag, ondanks die inspanningen, nog altijd een sociaal-ruimtelijke tweedeling bestaat tussen de achtergestelde wijken, die vooral rond het kanaal en in het westen liggen,en de meer gegoede wijken, die hoofdzakelijk in het oosten en het zuiden van het Gewest gelegen zijn. Het is nodig de beleidsinstrumenten voor stadsvernieuwing te versterken en up-to-date te maken. Het is de bedoeling om een stadsvernieuwingsgebied (SVG) te omschrijven, het beleid van de duurzame wijkcontracten voort te zetten en nieuwe stadsvernieuwingscontracten op te starten.