Wat is het GPDO?

Wat is het GPDO?

In het GPDO (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) stelt de Brusselse Regering een aantal zeer concrete projecten voor die verband houden met huisvesting, mobiliteit, economie en de leefomgeving. Alle voorstellen steunen op de mogelijkheden die geboden worden door ons grondgebied van 161 km2!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent sinds 15 jaar een sterke bevolkingsgroei. Dat toenemend aantal Brusselaars moet kunnen wonen, werken, leren, zich ontspannen, zich rustig kunnen verplaatsen en genieten van groene ruimten. Daarbij komt nog dat Brussel op sociaal, economisch en cultureel vlak zeer verscheiden is.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling bereidt de toekomst van Brussel voor. Het beantwoordt aan de eisen van een efficiënte beleidsvoering: alomvattend denken, vooruitzien en plannen. Het GPDO is het territoriaal instrument waarmee het mogelijk moet zijn om eerst tegen 2025 en vervolgens tegen 2040 de verdichting in goede banen te leiden en de Brusselse mix te waarborgen. Het wil een antwoord bieden op 4 grote uitdagingen door te zorgen voor: aangepaste woningen, een aangename leefomgeving, een betere mobiliteit, de ontwikkeling van jobs, de economie en opleiding. Tegelijk wil het de gelijkheid tussen de verschillende gebieden in Brussel vrijwaren en een duurzame ontwikkeling van de hoofdstad bevorderen.

Het GPDO bestrijkt het VOLLEDIGE Brusselse grondgebied en is gebaseerd op een tweeledige dynamiek:

  • Strategische en prioritaire polen. De overheid richt een bijzonder deel van haar beleidsinspanningen op achtergestelde gebieden. Er komen nieuwe wijken tot stand.
  • Een 'stervormige' organisatie voor ons Gewest. Iedere wijk of lokale identiteitskern beschikt over kwaliteitsvolle diensten, voorzieningen, openbare en groene ruimten. De buurtstad moet het ook mogelijk maken het wagengebruik te verminderen en te zorgen voor een aangenamere leefomgeving.

Het GPDO heeft als ambitie om van Brussel een gewest te maken dat aantrekkelijker is, sociaal inclusiever, economisch concurrentiëler, creatiever in het onderzoek, groener en efficiënter in het gebruik van energie en grondstoffen. Al die elementen vormen de basis van een harmonieus en solidair samen leven!