Voorzieningen voor sociale en gezondheidsproblemen

De Brusselaars moeten op redelijke afstand van hun woning gemakkelijk een medisch centrum of aanverwante diensten en diensten voor geestelijke gezondheidszorg kunnen vinden. Er moet ook een toereikend aanbod van gerichte hulpcentra voor daklozen en minderbedeelden zijn. Het GPDO zal de aanzet geven tot de opmaak van een kadaster van dergelijke voorzieningen.