Voorzieningen als pijler van het dagelijkse leven

Het GPDO wil het aanbod van buurtvoorzieningen voor alle Brusselaars verder ontwikkelen. Concreet beoogt het te voldoen aan de behoeften aan kinderopvang, schoolplaatsen en infrastructuur voor dagelijkse sportbeoefening en ontspanning. Het GPDO zet de bakens uit voor de uitbouw van een netwerk van culturele, digitale en commerciële buurtvoorzieningen en stelt voor om, zonder in het vaarwater van de gemeenschappen te komen, werk te maken van een aanbod van buurtdiensten voor sociale en gezondheidsproblemen.

Daarnaast is het ook nodig om het aanbod van infrastructuren met internationale uitstraling zowel voor de Brusselaars als voor iedereen die Brussel bezoekt, verder te ontwikkelen. Al die elementen zijn mede bepalend voor de aantrekkingskracht van het gewest, versterken de identiteit en de maatschappelijke verbondenheid en zijn bevorderlijk voor de economische welvaart van het gewest.