Voetgangers en de opwaardering van wandelen

Momenteel gebeurt 37% van de verplaatsingen te voet, waarvan 43% over een korte afstand.
Het is de bedoeling om dat percentage voor korte verplaatsingen tegen 2025 te laten stijgen tot 50 %, onder meer door de staat van de infrastructuur voor voetgangers te verbeteren en gewestelijke voetgangersroutes aan te leggen om de wijken met elkaar te verbinden.

Het GPDO pleit ervoor:

  • tegen 2025 25 km voetgangerszones aan te leggen
  • en 40 km tegen 2040.