Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte

Elke openbare ruimte moet aantrekkelijk, comfortabel, duurzaam, veilig, net en goed onderhouden zijn. Het Gewest zal de huidige dynamiek voortzetten en bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit van de stedelijke en natuurlijke inrichting, de aanleg van ontspanningsruimten voor kinderen en jongeren en het onderhoud en het schoonhouden van de groene ruimten. Er zal sterk ingezet worden op natuurlijke elementen, zoals grasperken, bomen, planten en waterpartijen om de stedelijke biodiversiteit en het contact met de natuur te vergroten en op die manier de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren. Moestuinen, boomgaarden en bijenstallen zullen zoveel mogelijk geïntegreerd worden in het stadsbeeld. Deze plaatsen, die in het teken staan van productie en goed zijn voor de biodiversiteit, bieden mensen daarenboven de kans elkaar te ontmoeten en kennis te maken met nieuwe voedingsgewoonten.

Om te zorgen voor kwaliteitsvolle openbare ruimten, is het ook nodig te ijveren voor een betere netheid. De hervorming van het reinigingsbeleid omvat een hogere frequentie van het straatvegen (2 tot 14 keer per week) en een betere verdeling van de straten tussen het Gewest en de gemeenten.

Er zullen ook inspanningen geleverd worden op het vlak van esthetiek en ontwerp, bijvoorbeeld bij de keuze van de verlichting en harmonieus stadsmeubilair. Met het ontwerp van Lichtplan streeft het Gewest ernaar de openbare verlichting zowel op functioneel vlak als qua energieverbruik te verbeteren. Daarnaast is het de bedoeling om bepaalde wijken en een aantal opmerkelijke gebouwen door middel van een lichtdecor in de kijker te plaatsen. Daar waar het zinvol is, zullen kunstwerken geplaatst worden.