Toegang tot digitalisering

Het Gewest streeft ernaar uit te groeien tot een smart city waar iedereen toegang heeft tot digitalisering.

De ontwikkeling van de glasvezelinfrastructuur, vooral op de scholen, is essentieel voor een kwaliteitsvol onderwijs dat steunt op de nieuwe technologieën. Het project "Fiber To The School", dat bedoeld is om alle middelbare scholen aan te sluiten op het glasvezelnet, zal worden voortgezet.

Het Gewest zal plaatsen inrichten waar de bezoekers toegang hebben tot digitale technologie en ze hulp (of zelfs een vorming) krijgen om te leren omgaan met allerlei apparaten (computer, laptop, tablet, smartphone). Er komt een kadaster van de bestaande Digitale Openbare Ruimten.

Het Gewest moet er (als Smart City) voor zorgen dat zowel de Brusselaars als de mensen die naar de hoofdstad komen (als toerist of als werknemer) vlot toegang kunnen hebben tot het internet. Openbare ruimten zoals pleinen, openbare gebouwen (musea, administraties, …) en winkelzones zullen uitgerust worden met wifi (van het type urbizone).