Sport- en recreatievoorzieningen

Het is nodig te ijveren voor meer sportbeoefening in het Gewest en de maatschappelijke tweedeling op dat vlak te verkleinen.

Het GPDO stelt voor om:

  • Op de eerste plaats uitrustingen te ontwikkelen in de economisch minst gegoede wijken, onder meer door oude industriegebouwen op te knappen
  • Sportuitrustingen in de scholen te renoveren, te bouwen of het gebruik ervan te optimaliseren
  • De voorkeur te geven aan multifunctionele uitrustingen, waar een groot aantal sporten binnen eenzelfde ruimte beoefend kunnen worden
  • Uitrustingen te bouwen die voldoen aan de behoeften van meerdere aan elkaar grenzende gemeenten en ondersteuning te bieden aan intercommunales die instaan voor het beheer ervan
  • De oprichting van een gewestelijk sportagentschap te bestuderen

Er zijn 5 gewestelijke recreatiepolen afgelijnd:

  • Pede (Erasmus)
  • Heizel (Ossegem)
  • Becokaai (tegenover Thurn en Taxis)
  • Hippodroom van Bosvoorde
  • Rood Klooster.