Scholen

De huidige opvangcapaciteit volstaat niet om te voldoen aan de toenemende vraag. Uit ramingen blijkt dat er in het middelbaar onderwijs tussen 2015 en 2025 behoefte is aan 15.500 extra plaatsen. Die problematiek treft alle gemeenten van het Gewest, maar de nood is het grootst in het noorden en het westen.

Het GPDO bepaalt om de opdracht van de schoolfacilitator voort te zetten. Diens taak bestaat erin de behoeften te bepalen en de procedures voor de bouw van scholen te versnellen. 

Naast de bouw van nieuwe scholen komt het erop aan de scholen waar er plaats is, aantrekkelijker te maken. Via het schoolcontract zal het Gewest inspanningen leveren om: de omgeving rond de school gezellig en veilig te maken (door te investeren in mobiliteit, groene ruimten, openbare verlichting, de inzet van straathoekwerkers, gemeenschapswachten) en de school open te stellen naar de wijk (door de school buiten de lesuren toegankelijk te maken, waarbij het Gewest bijvoorbeeld de sportuitrustingen mee financiert).