Reyers

De VRT en de RTBF hebben samen beslist om hun infrastructuur te behouden en hun nieuwe zetel te bouwen in de Reyerswijk. Die beslissing sluit perfect aan bij de doelstelling van het Brussels Gewest om een nieuwe creatieve, gemengde en levendige wijk te ontwikkelen: mediapark.brussels, een heus mediadorp waar 5.000 mensen tewerkgesteld zijn.

De toekomstplannen voor Reyers (tegen 2030) omvatten:

  • Een stadspark van 8 hectare groot
  • De bouw van 2.000 tot 3.000 nieuwe woningen (voor ongeveer 6.000 nieuwe inwoners)
  • De verbouwing van de leegstaande kantoren tot woningen
  • De vestiging van lokale voorzieningen en diensten (crèche, school, winkels, ...)
  • Ruimte voor nieuwe innovatieve bedrijven die banen creëren, hogescholen en openbare voorzieningen die gelinkt zijn aan de mediasector
  • Een verkeersluwe mobiliteit: vermindering van het aantal rijstroken van de E40, die heraangelegd wordt tot parkway, versterking van de voetgangers- en fietsersverbindingen tussen de wijken aan weerszijden van de E40, heraanleg van de Reyerslaan
  • Een ondergrondse tramhalte en bovengrondse heraanleg van het Meiserplein