Promoten van de fiets

Het fietsgebruik is op 10 jaar tijd verdrievoudigd. Die toename moet aanhouden door het fietsaanbod te verbeteren en de vraag te stimuleren.
Wat het fietsnetwerk betreft, stelt het GPDO onder meer de volgende projecten voor (goed voor een uitbreiding met 80 km):

  • Afgescheiden fietspaden aanleggen langs de Kleine Ring
  • Het netwerk van afgescheiden fietspaden voltooien tegen 2020
  • Nieuwe infrastructuren voor voetgangers en fietsers aanleggen aan het kanaal
  • Het 'fiets-GEN' ontwikkelen met afgescheiden fietspaden tegen 2030

Om de vraag te stimuleren, pleit het GPDO er onder meer voor:

  • Het percentage Brusselse huishoudens dat over minstens één fiets beschikt, te verhogen tot 70 % in 2025.
  • Beveiligde fietsenstallingen te ontwikkelen op en buiten de weg. Veel Brusselaars hebben thuis immers geen plaats genoeg om hun fiets te stallen.
  • Het aanbod van fietsverhuurdiensten sterk te ontwikkelen
  • Het aanbod van bedrijfsfietsen als loonvoordeel te bevorderen.