Optimaal gebruik maken van bestaande gebouwen

Het GPDO wil eveneens het gebruik van bestaande woningen en gebouwen optimaliseren door: de strijd aan te binden tegen leegstaand en ongezonde woningen, de reconversie van ongebruikte industriële gebouwen en kantoorgebouwen aan te moedigen, de renovatie van leegstaande woningen boven winkels aan te moedigen met een gepersonaliseerde begeleiding van de eigenaars en huurders en een aanbod van aangepaste oplossingen (premie voor het creëren van een aparte toegang tot de verdiepingen, …)