Opleidings- en tewerkstellingspolen ontwikkelen

Het is van essentieel belang dat werkgevers en werknemers van een sector heel concreet samenwerken met de instanties voor opleiding en werk.

De opleidings- en tewerkstellingspool is samen met het Beroepenpunt het uitstalraam van de beroepen en de hoofdtoegang tot een activiteitensector voor de verschillende doelgroepen (werkgevers, werkzoekenden, leerlingen, stagiairs, leerlingen in alternerend werken-leren, werknemers in bij- of herscholing, studenten, opleiders en leerkrachten, …). De onderwijsactoren (universiteiten, hogescholen, technische en beroepsscholen) worden betrokken bij die dynamiek. De opleidings- en tewerkstellingspool verzamelt op één plaats de actoren van een bedrijfstak en een zo volledig mogelijk aanbod van opleidings- en onderwijsinstrumenten van een specifiek economisch domein:

 • Bijzonder geavanceerd materiaal
 • Uitrustingen ter beschikking stellen
 • Competenties bepalen en verworven competenties erkennen
 • Informeren en sensibiliseren over de beroepen in de sector
 • Oriënteren en beroepen laten uitproberen
 • Observatie van de sector en job matching voor opgeleide stagiairs.

De technische en industriële beroepen (elektromecaniciens, liftmonteurs, carrosseriebouwers, ...) zijn reeds samengebracht in de opleidings- en tewerkstellingspool MIT in Anderlecht. De opleidings- en tewerkstellingspool ICT (Evoliris in Oudergem), die samenhangt met de ULB-VUB-site en de competitiviteitspool voor kennis en digitalisering, zal weldra van start gaan.

In de toekomst zullen er 10 nieuwe opleidings- en tewerkstellingspolen worden gecreëerd:

 • Logistiek en Transport
 • Culinaire beroepen / Horeca
 • Veiligheidsberoepen
 • Bouwen / Ecologisch bouwen
 • Autosector / Nieuwe mobiliteitstechnologieën
 • Media / Communicatie / Beeld
 • Toerisme, Cultuur, Evenementen
 • Stadsberoepen
 • Grafische industrie
 • Beroepen voor bijstand aan personen

Sommige zullen ingepast worden in toekomstige territoriale competitiviteitspolen:

 • Een pool voor culinaire en horecaberoepen in de Ceria-wijk, in samenwerking met het project "Slachthuis"
 • Een pool Media / Communicatie / Beeld op de Reyerssite
 • Een logistieke pool op Schaarbeek-Vorming en voor groothandel in fruit en groenten (Mabru, ECFG) en andere producten bestemd voor de horecasector

Een pool voor kennis en digitalisering op de as Reyers-Generaal Jacques en de ULB-VUB-site