Ontwikkelen van economische activiteiten met internationale uitstraling

Als hoofdzetel van de Europese instellingen en van de NAVO vormt Brussel een kruispunt van invloeden dat van strategisch belang is in Europa en de wereld.

Brussel is door zijn positie zeer aantrekkelijk voor de vestiging van internationale bedrijven en bekleedt de vierde plaats in de top 20 van steden waarnaar het goed emigreren is.

Brussel beschikt daarnaast nog over een andere niet te verwaarlozen troef voor zijn internationale ontwikkeling; zijn universiteiten en hogescholen. Naast hun onderwijsfunctie genereren deze instellingen een belangrijke economische activiteit, die gekenmerkt wordt door een mondiale uitstraling en organisatie: de kenniseconomie die het GPDO nog verder wi ontwikkelen.

De Brusselse bedrijven zijn ook resoluut internationaal gericht. 62% van het Brusselse BBP is afkomstig uit de export, een onmiskenbare bron van jobcreatie en van toegevoegde waarde voor het Gewest. Meer steun aan de Brusselse exporteurs is dan ook onontbeerlijk voor de economische groei. Bovendien vormt Brussel een ideale testmarkt om de 500 miljoen Europese consumenten te bereiken.

Het toerisme, de internationale congressen, de grote evenementen, de export, het onderzoek en de innovatie dragen bij tot de bekendheid van Brussel. Die domeinen hebben een zeer gunstige weerslag op de economie en creëren heel wat werkgelegenheid voor de Brusselaars. Met de aldus tot stand gebrachte rijkdom kan het Gewest inspanningen blijven leveren en zich meer inzetten voor de renovatie van de wijken, de bouw van woningen, de opening van nieuwe crèches, de aanleg van nieuwe openbaar vervoerslijnen, ...