Nieuws

Wilt u graag iets meer weten over de globale richtsnoeren? Neem dan deel aan onze bewonersforums!

06/03/2017

Een nabije stad creëren (waarin iedereen de nodige voorzieningen in de buurt heeft, zoals crèches, scholen, sport en cultuur), in een aangename leefomgeving (met voldoende groen, speelpleinen en openbare ruimte in elke wijk van de stad); nieuwe wijken bouwen; het aanbod van woningen uitbreiden; d