Mobiliteit verzoenen met stedelijke en economische ontwikkeling

De toegankelijkheid van de economische activiteiten en van de wijken is van wezenlijk belang. Daarom pleit het GPDO ervoor de uitbouw van nieuwe openbaar vervoersknooppunten af te stemmen op de stedelijke ontwikkelingsbehoeften (en dan vooral in de 10 nieuwe wijken), maar ook om de economische activiteiten te ontwikkelen dichtbij plaatsen die al goed bediend worden door het openbaar vervoer. Het komt er eveneens op aan de kunstwerken beter in te passen in het stadsweefsel. Veel straten zijn eigenlijk pure stadssnelwegen, die het stedelijk karakter van de wijken te zwaar belasten. Daarnaast lopen er door de dichtheid van het spoornet nog altijd heel wat breuklijnen door de stad. Het is dus van cruciaal belang om in het mobiliteitsbeleid meer aandacht te besteden aan de integratie in het stadsweefsel. Die integratie moet het Brusselse erfgoed en de Brusselse identiteit naar voren brengen, in samenwerking met de artistieke wereld.