Mobiliteit als factor voor duurzame stadsontwikkeling

Het wordt steeds moeilijker om in Brussel te rijden. Het Gewest ligt bijna dagelijks lam door het autoverkeer. Brussel kan de meer dan 3 miljoen dagelijkse verplaatsingen (voor alle vervoerswijzen samen) op zijn grondgebied niet meer aan zonder zijn mobiliteitsbeleid te herbekijken.

Het GPDO stelt daarom krachtige maatregelen voorop, waarvan sommige in 2025, en andere tegen 2040 zullen worden genomen.