Meer openbare en groene ruimten in de wijken met een grote dichtheid

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt algemeen genomen over heel wat groene ruimten. Zij zijn echter niet gelijkmatig verspreid over het grondgebied. Het dichtbebouwde centrum en de armste gemeenten hebben een tekort aan ruimten voor spel en ontspanning. Nochtans zijn dergelijke terreinen essentieel voor het welzijn van de Brusselaars.

Daarom moeten openbare en groene ruimten worden aangelegd in alle nieuwe grote stadsprojecten en op kleinere terreinen in de wijken.