Kinderopvang

De Brusselse bevolking wordt almaar jonger. Om het plaatstekort in de crèches aan te pakken, zet het Gewest alle beschikbare middelen in. Met behulp van verschillende gewestelijke en Europese beleidsinstrumenten wil het de bouw en de renovatie van kinderopvangstructuren stimuleren. Daarbij zal de voorrang uitgaan naar de wijken met de grootste behoeften en de moeilijkste sociaal-economische context.