Het Weststation

Dit terrein van 13 hectare groot en 1 km lang is een van de beste met het openbaar vervoer bereikbare plaatsen van het Gewest. Het biedt mogelijkheden om nieuwe verbindingen te creëren tussen de wijken. De grondreserves zijn grotendeels in handen van publieke actoren (Infrabel en NMBS).

In de toekomst kan de site van het Weststation op basis van een richtplan van aanleg uitgroeien tot een gemengde en groene wijk, met bijzondere aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte en het landschapsontwerp.

Daartoe stelt het GPDO het volgende voor:

  • Een bouwdichtheid van ongeveer 90.000 m², met 45.000 m² woningen, 27.000 m² kantoren en de rest voorzieningen
  • Een park van minstens 3ha
  • Minstens twee oversteekplaatsen van lijn 28, voorbehouden voor de zachte weggebruikers
  • Een schoolaanbod