Het spoorwegnet (NMBS)

Brussel beschikt over een bijzonder dicht spoornet, maar toch profiteren de Brusselaars daar niet genoeg van.

Het Brusselse spoorwegnet in cijfers
• Het Brusselse net bestaat uit ongeveer 96 km sporen, wat neerkomt op 0,6 km spoor per km². Dat is 5 keer zoveel als de nationale gemiddelde dichtheid
• Er zijn 31 stopplaatsen in gebruik en er rijden dagelijks zo'n 1.200 treinen over het net.
• De complementariteit met het metronet van de MIVB (8 stations waar men kan overstappen + 3 gepland) en met andere stedelijke vervoerslijnen is een grote troef voor de mobiliteit
• Het aanbod concentreert zich echter voor 90% op de Noord-Zuidverbinding

Daarom is het nodig het spooraanbod te benutten voor verplaatsingen binnen Brussel en tegelijk de grootstedelijke aantrekkingskracht van het aanbod voor de pendelaars te vergroten.
Daarbij is het de bedoeling om:

  • Over heel het Brussels grondgebied tijdens de week en op zaterdag te beschikken over een aanbod van vier treinen per uur en de dienstregeling uit te breiden tot minstens 23 u
  • Het S-aanbod bekend te maken bij de Brusselaars
  • Aantrekkelijke tarieven voor te stellen
  • De bestaande stopplaatsen te renoveren en te herwaarderen en nieuwe haltes in te voeren

Het S-net
Het GEN-aanbod, dat de naam S-net kreeg, moet vóór 2020 volledig operationeel zijn, met tijdens de spitsuren vier treinen per uur in 30 Brusselse stations.