Het natuurlijk landschap versterken

Vandaag is meer dan 14% van het Brusselse territorium 'Natura 2000-gebied'. Dat toont aan wat voor een uitzonderlijke plaats de natuur inneemt in het Gewest.

Indien de bevolkingsgroei niet onder controle wordt gehouden, zou zij schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de groene stadskwaliteit van het Brussels Gewest.

Daarom zijn in het GPDO een aantal milieustrategieën uitgewerkt om een natuurnetwerk in de stad te organiseren: het groene, het blauwe en het sociaal-recreatieve netwerk versterken, de biodiversiteit beschermen, het landschap versterken op grootstedelijke schaal, en dan in het bijzonder de 3 grote groene polen, namelijk het Zoniënwoud, de landbouwgebieden en de parken in de omgeving van de Heizel en het kasteel van Laken.