Het kantooraanbod beheersen door de leegstand te beperken

De 3 grootste "gebruikers" van kantoren in Brussel zijn de openbare sector, op alle beleidsniveaus die in Brussel vertegenwoordigd zijn, de dienstensector en het bank- en verzekeringswezen.

Door nieuwe manieren van werken, zoals thuiswerk en gedeelde en flexibele kantoorruimten, daalt de benodigde kantooroppervlakte per arbeidsplaats. De huurleegstand van kantoren in Brussel is dan wel gestabiliseerd, maar bedraagt nog steeds meer dan 8,2% van het bestand, namelijk 1.100.000 m².

In het licht van die vaststelling stelt het GPDO een aantal duidelijke keuzes voor:

  • doorgaan met het vestigen van grote kantoren in de buurt van de belangrijkste stations
  • de voorkeur geven aan een nieuwe as voor de herontwikkeling van de tertiaire sector die aansluit op de luchthaven (de Leopold III-laan), in plaats van de kantoren te versnipperen over meerdere nieuwe kleine polen
  • leegstaande en verouderde kantoren verbouwen tot woningen en voorzieningen om zo het aantal zones met alleen tertiaire functies te verminderen