Het kanaalgebied

Het kanaalgebied strekt zich centraal doorheen het Gewest uit over een afstand van 14 km en beschikt over enorme troeven. Het komt erop aan de economische activiteiten in dit gebied te behouden, maar er tegelijk ook te zorgen voor huisvesting en zo woongelegenheid te creëren voor 30.000 tot 40.000 extra inwoners. Brussel is dankzij het havengebied en zijn toegang via de rivier bovendien verbonden met de haven van Antwerpen. De bevoorrading via de Haven kan een volwaardig alternatief bieden voor het transport over de weg en zo de stad ontlasten.

Het kanaalgebied weerspiegelt de grote uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
•  Sociaal-economische uitdagingen
•  Bevolkingsgroei
•  Waardevolle landschapselementen
•  Streven naar een mix van functies
•  Verhoging van de dichtheid
•  Industriële delokalisatie
•  Evolutie van productiewijzen die beter aansluiten bij de stedelijke omgeving
•  Opwaardering van de vervoersinfrastructuur (water- en spoorweg)

Vandaag zijn er al talloze publieke en private investerings- en ontwikkelingsprojecten opgestart, waaronder projecten met overheidssteun van het Gewest (wijkcontracten, …) en de Europese Unie (EFRO). Verder heeft het Brussels Gewest een Kanaalplan uitgewerkt waarmee het meer samenhang wil brengen in het volledige kanaalgebied. Er is een 'Kanaalteam' samengesteld dat dit ambitieuze plan verder moet uitvoeren.

De prioritaire terreinen en projecten in de kanaalzone zijn het Biestebroekdok, de Birminghamzone, de Heyvaertwijk, de Ninoofsepoort, de omgeving van het Becodok, de voorhaven, Schaarbeek-Vorming en Tour en Taxis.