Het invalswegennet

Het net van grote invalswegen slibt volledig dicht.

Om de druk op het wegennet veroorzaakt door het verkeer dat Brussel tijdens de spitsuren in- en uitrijdt, voornamelijk pendelaars, met 20% te verminderen, gelden voor 2025 volgende doelstellingen:

  • De 6 belangrijkste invalswegen omvormen tot stadslanen
  • 25.000 parkeerplaatsen creëren op overstapparkings (P + R) zodat pendelende automobilisten hun auto kunnen achterlaten aan de ingang van Brussel en het openbaar vervoer kunnen nemen dat op die plaatsen verder zal worden ontwikkeld
  • Begeleidende maatregelen nemen om te vermijden dat het doorgaand verkeer zich verplaatst naar de wijken