Het grondgebied zo goed mogelijk benutten om nieuwe wijken te ontwikkelen en woningen te bouwen

Tussen 2015 en 2025 komen er jaarlijks 10.000 inwoners bij. In 2040 zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.400.000 inwoners tellen. Vandaag zijn we met 1.175.173*.

Een van de voornaamste doelstellingen van het GPDO bestaat erin die nieuwe inwoners een degelijke woning aan te bieden en ervoor te zorgen dat het aangenaam blijft om in het Gewest te wonen, om niet het risico te lopen dat de maatschappelijke kloof nog groter wordt en de spanningen op de vastgoedmarkt nog verder toenemen.

Daarom is het belangrijk alle mogelijkheden voor de productie van nieuwe woningen te onderzoeken: enerzijds door gebruik te maken van de nog beschikbare ruimte (grondpotentieel) en anderzijds door de capaciteit van de ruimten te verhogen (verdichting van de bebouwing).

Het GPDO lijnt een aantal gebieden af die beschikken over uitzonderlijke mogelijkheden. Zij kunnen rekenen op prioritaire en massale inspanningen vanwege de overheid: het kanaalgebied, 10 prioritaire ontwikkelingspolen, de Vijfhoek, de sites in de tweede kroon.

Het komt erop aan om de beschikbare ruimte in die afgelijnde gebieden op een evenwichtige wijze te verdichten en te bepalen hoe we ze het best kunnen gebruiken om er woon-, winkel- en bedrijfsprojecten in te passen. De verdichting kan op meerdere manieren gebeuren: het bestaande weefsel verdichten, opteren voor hoogbouw met respect voor het Brusselse landschap of optimaal gebruik maken van bestaande gebouwen.


*Bevolkingscijfers op 1 januari 2016. BISA