Het grondgebied benutten voor de ontwikkeling van de stedelijke economie

De aanwezigheid van de Europese instellingen en van de NAVO maken van Brussel een "kleine wereldstad". De Belgische en Europese hoofdstad is zeer goed verbonden met de internationale, zowel fysieke (luchtvaarthubs, HST, wegennet) als digitale netwerken. De internationale functie van Brussel genereert 40.000 rechtstreekse banen bij de instellingen en zorgt voor minstens tweemaal zoveel onrechtstreekse jobs.

Maar zoals alle grootsteden krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te maken met de uitdagingen van een geglobaliseerde wereld. Het moet zijn rol op het internationale toneel versterken EN de levenskwaliteit van zijn inwoners waarborgen.

In dat verband levert de Regering doelgerichte inspanningen voor prioritaire sectoren om tegelijk te zorgen voor economische groei én jobcreatie:

  • de internationale sector en het toerisme
  • de milieusectoren (renovatie, afval en recyclage, water, ...)
  • de handel
  • het openbaar ambt
  • de non-profitsector en de stadsberoepen
  • de innoverende sectoren (ICT, biomedische activiteiten)
  • de stedelijke industrie (agrovoeding, mechanica, elektronica, instrumentenbouw,...).

Het GPDO stelt voor de economische bedrijvigheid op het Brusselse grondgebied te verankeren (door de lokale werkgelegenheid te ontwikkelen, het kantooraanbod te beheersen, de grote economische ontwikkelingsassen te versterken, de handel en de buurteconomie te ondersteunen, opleidings- en tewerkstellingspolen te ontwikkelen); internationale economische activiteiten te ontwikkelen (door de kennis-, de toerisme- en de congressector te ondersteunen) en de economische aantrekkingskracht te ontwikkelen op grootstedelijke schaal.