Het groene netwerk versterken

Groene ruimten vervullen verscheidene functies: sociaal, recreatief, ecologisch, omgevingsvormend, landschappelijk, cultureel en erfgoedkundig. Het komt erop aan hun aantal uit te breiden en de kwaliteit ervan te verbeteren.

Het GPDO bepaalt om:

  • Nieuwe groene ruimten te creëren in de wijken met een gebrek daaraan: een park van 10 hectare op Tour & Taxis, de Péchère-tuin aan het Rijksadministratief Centrum, een stadspark op de Reyerssite, een groene recreatieruimte op Beco West, groene ruimten op de terreinen aan de Ninoofsepoort, Josaphat, het Weststation, de voormalige NAVO-site, …
  • Het principe van het groene netwerk te versterken: een continuïteit creëren tussen de groene ruimten om ze samen te voegen tot een netwerk. Dat gewestelijk netwerk moet gestructureerd, coherent en overzichtelijk zijn.