Het erfgoed en de architectuur verdedigen

Het erfgoed en de architectuur maken deel uit van de identiteit en de rijkdom van het Gewest. Zij bieden ook kansen om Brussel in binnen- en buitenland in de kijker te plaatsen. Aanvullend op de bestaande beleidsinstrumenten voor het erfgoed (de werelderfgoedlijst van de Unesco en de wettelijke bescherming) zal het Gewest in samenwerking met de toeristische sector gerichte promotieacties op het getouw zetten die onder meer gewijd zijn aan de Art nouveau en de neoklassieke wijken.

  • Het GPDO bepaalt om grote schoolcomplexen (de voormalige veeartsenschool), administratieve sites (vroegere ASLK) en industrieterreinen (Koninklijk Pakhuis op Tour en Taxis) te herbestemmen voor huisvesting, bedrijven en collectieve voorzieningen. Het aangaan van die uitdaging zal ontegensprekelijk een meerwaarde opleveren voor het Brussels erfgoed.
  • Het grootste deel van het Brusselse gebouwenbestand is oud en energieverslindend. Het GPDO beveelt aan know-how te ontwikkelen waardoor de verbetering van energieprestaties kan samengaan met het behoud van erfgoed. Het Gewest zal zijn expertise en goede praktijken op dat vlak verspreiden.
  • Het Gewest doet een beroep op de diensten van een Bouwmeester om de architecturale kwaliteit van grote projecten te verbeteren.