Het Biestebroekdok

Vandaag: zeer goed bereikbaar via de weg / ligging aan de ingang van de stad / kritische massa van bedrijven.

In de toekomst komt het erop aan een functionele mix tot stand te brengen en het grondpotentieel op te waarderen door de dichtheid te verhogen:

  • De haven- en productieactiviteiten beter inpassen in de stedelijke omgeving
  • Het kanaalgebied herwaarderen door het aantrekkelijker te maken om er te wonen
  • Nieuwe stedelijke verbindingen creëren tussen de twee oevers van het kanaal
  • De Klein-Eilandbrug renoveren
  • De productie- en handelsactiviteiten versterken door er een stedelijk distributie- en overslagcentrum te vestigen.
  • Een netwerk van groene ruimten tot stand brengen op de rechteroever van het kanaal