Het bestaande weefsel verdichten

Het komt erop aan om naast de afgelijnde gebieden te bepalen hoe we ze het best kunnen gebruiken om er woon-, winkel- en bedrijfsprojecten in te passen.

Concreet is het de bedoeling om lege plekken op te vullen, onbebouwde percelen te bebouwen, grote huizenblokken te herstructureren, leegstaande woningen boven winkels in te richten, braakliggende gronden te bebouwen ...

Bij de verdichting van bepaalde gebieden zullen de volgende 5 principes vooropstaan:

  • Een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Het te verdichten gebied bevindt zich in een straal van 600 meter rond openbaar vervoersverbindingen die nu al bestaan of in de toekomst (vóór 2020) gepland zijn. Een woning in zo'n gebied is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, waardoor de bewoners zo weinig mogelijk de auto hoeven te gebruiken.

  • Een gepaste verhouding tot de afstand tussen de straatgevels

Het doel is om de kwaliteit van de lichtinval en het zicht te behouden. Met het oog daarop is het nodig de bouwhoogte te beperken in verhouding tot de breedte van de straat en indien nodig verdiepingen te laten inspringen.

  • Respect voor het architecturaal erfgoed

Het derde principe heeft te maken met het behoud en de herwaardering van het erfgoed, waarvoor er nood is aan een strikte omkadering van de omgeving

  • Een voldoende aanwezigheid van groene ruimten

Er wordt rekening gehouden met een straal van 400 m rond groene ruimten van meer dan een hectare groot, wat neerkomt op 5 minuten wandelen. Voor groene ruimten van minder dan een hectare wordt een straal van 200 m toegepast.

  • De omvang van percelen en huizenblokken

Grote huizenblokken met een kleine dichtheid bieden veel mogelijkheden voor nieuwbouw, een uitbreiding van de bouwvolumes …