Het beleid van de duurzame wijkcontracten voortzetten

De duurzame wijkcontracten steunen op pijlers die verband houden met huisvesting, buurtinfrastructuur, openbare ruimten, de naleving van hoge milieucriteria, participatie en sociaal-economische projecten. De klemtoon blijft voornamelijk liggen op 'vastgoedoperaties'. Dit om te voldoen aan de grote behoefte aan betaalbare openbare woningen en buurtinfrastructuur. Bij elke vastgoedoperatie zullen performante milieu- en energienormen worden toegepast.