Herziening van het intra-Brusselse net

Tegen 2025 worden alle tunnels gerenoveerd. Na 2025 zouden echter alleen de tunnels die absoluut nodig zijn om een vlot verkeer mogelijk te maken, behouden blijven. Het is de bedoeling om de kwaliteit van de openbare ruimten te verbeteren, zonder de bereikbaarheid van het gewest te bemoeilijken.

Het GPDO stelt voor om na 2025:

  • De op- en afritten die de E40 momenteel verbinden met de Middenring af te schaffen om alleen de Rodebeektunnel naar de Schumanwijk te behouden
  • De weg van Meiser naar Vergote heraan te leggen om een kwaliteitsvolle bovengrondse ruimte te creëren
  • De Kleine Ring tussen de Rogier- en de Kruidtuintunnel te overkappen
  • De Kleine Ring tussen Madou en Troon alsook tussen Naamsepoort en Munthof te overkappen en daarbij de bovengrondse inrichting van de Gulden Vlieslaan en de Louizaflessenhals grondig te herbekijken. De Louizaflessenhals volledig of gedeeltelijk om te vormen tot een voetgangerszone
  • Het bovengrondse netwerk verder herin te richten ten gunste van kwaliteitsvolle openbare ruimten, het openbaar vervoer en de actieve weggebruikers tussen IJzer en de Basiliek van Koekelberg
  • Bovengrondse werken uit te voeren op de as die gevormd wordt door de Tervurenlaan en de Wetstraat om te zorgen voor makkelijkere en meer doorsteken van noord naar zuid.