Geluidshinder

Lawaai is de voornaamste bron van milieuhinder voor de Brusselaars. Het wordt vooral veroorzaakt door het vervoer: het wegverkeer, treinen en vliegtuigen.

Het GPDO beoogt de geluidshinder voor de inwoners die blootgesteld worden aan lawaai van meer dan 55 dB tegen 2040 met 5 decibel te verminderen. Het wil stiltegebieden en comfortzones creëren, waar het geluidsniveau minder dan 20 dB bedraagt.

De vermindering van het vliegverkeer boven Brussel is een prioriteit van het GPDO.