Een stadsvernieuwingsgebied definiëren

Het GPDO stelt voor een nieuw stadsvernieuwingsgebied (SVG) te definiëren. Die omschrijving bepaalt de interventieperimeter van drie belangrijke beleidsinstrumenten voor stedelijke herwaardering: de duurzame wijkcontracten, de stadsvernieuwingscontracten en het stadsbeleid.

Het stadsvernieuwingsgebied houdt voortaan ook rekening met sociaal-economische criteria, en niet alleen meer met de kwaliteit en de leeftijd van de gebouwen en woningen.