Een nieuwe internationale tertiaire as

De terreinen aan de Leopold III-laan (tussen de Middenring-Oost en het Vlaams Gewest) worden momenteel weinig benut en zijn weinig gediversifieerd.

Het gaat nochtans om een belangrijke verkeersas aan de ingang van de stad die de Europese wijk verbindt met de luchthaven.

Het GPDO stelt voor om er in een groen kader kleine kantoorgebouwen op te trekken. Die zijn immers erg in trek bij middelgrote internationale firma's waarvoor de nabijheid van de luchthaven een interessante factor is.