Een aangename, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving

Het Gewest gaat de komende jaren 10 nieuwe wijken uitbouwen die zijn uitstraling zullen helpen bevorderen. Daarnaast moet het echter ook samenwerken met de gemeenten om de schakels tussen de Brusselaars en hun directe omgeving, die bijdragen tot de kwaliteit van hun dagelijkse leven, te versterken. Het is de bedoeling om een stad te ontwikkelen waar mensen wonen, werken en zich ontspannen, een buurtstad tot stand te brengen en die dan te structureren rond een dicht openbaarvervoernet.

Er zijn 104 lokale identiteitskernen afgelijnd. Dat zijn wijken waar het buurtleven geconcentreerd is en die op maat van de voetganger zijn opgevat, met plaats voor woningen, wijkinfrastructuur (crèches, scholen, sportterreinen, winkels, kleine bedrijven, culturele centra, toegang tot digitalisering en diensten voor sociale en gezondheidsproblemen), maar ook infrastructuur met internationale uitstraling, openbare ruimten en plekjes natuur, kortom alles wat nodig is om een kwaliteitsvol en comfortabel leven mogelijk te maken.

De bescherming van het erfgoed en de architectuur zal ondersteund en extra kracht bijgezet worden. We moeten ijveren voor een versterking van het natuurlijke landschap (het groene en het blauwe netwerk, het recreatieve netwerk, de biodiversiteit) en de bescherming van onze natuurlijke rijkdommen (water, lucht, energie, bodem). Er zal meer aandacht uitgaan naar geluidsoverlast en afvalbeheer.

Ondanks de vele inspanningen die sinds de oprichting van het Gewest geleverd zijn, stellen we tot slot vast dat er nog steeds een sociaal-economische tweedeling bestaat. Het GPDO wil het evenwicht tussen de wijken verbeteren door een nieuw stadsvernieuwingsgebied in te voeren en het beleid van de duurzame wijkcontracten voort te zetten.

De grootste uitdaging voor Brussel bestaat erin de aangekondigde bevolkingsexplosie te 'verteren'. Het Gewest moet prioritaire aandacht besteden aan de uitbouw van de 'buurtstad' om de sociale mix en de cohesie te waarborgen en ervoor te zorgen dat de bedrijven, de winkels en de bewoners in de wijken blijven.