Delta

Deze zuidoostelijke toegangspoort tot het Gewest is bijzonder goed bereikbaar (via de weg en met de metro) en heeft een groot ontwikkelingspotentieel.

Eén van de grootste uitdagingen bestaat erin de twee gebieden aan weerszijden van het viaduct te herverbinden en de gemengde verstedelijking van de Deltadriehoek te voltooien. Daarbij is het van groot belang om de verkeerssituatie voor de actieve weggebruikers te verbeteren en parkings aan te leggen voor de pendelaars.