De Zuidwijk

De Zuidwijk is een belangrijke toegangspoort tot de stad dankzij haar HST-knooppunt en haar opmerkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Toch is het nodig om deze zone aantrekkelijker te maken door erover te waken dat de toekomstige gebouwen van hoogstaande architecturale kwaliteit zijn, te zorgen voor betere verbindingen (openbaar vervoer, voetgangers, fietsers) met de omringende historische wijken (stadscentrum, Sint-Gillis en Anderlecht) en de openbare ruimte aan de uitgang van het station herin te richten. Dat moet zowel de reizigers als de inwoners van de wijk ten goede komen.

De wijk heeft nog een zeker potentieel voor het bouwen van kantoren. Er zou een cluster van hoogbouw ontwikkeld kunnen worden. Deze ontwikkeling moet echter wel absoluut gepaard gaan met de bouw van voldoende woningen en nieuwe buurtvoorzieningen, onder meer door handelsfuncties te vestigen op de benedenverdiepingen.

Zeer concreet stelt het GPDO het volgende voorop: 

  • Een mix van woningen, tertiaire en handelsactiviteiten op het huizenblok Spaak-Blerot-Bara
  • De uitvoering van het verkeersplan
  • Het ondergronds brengen van de tram in de Grondwettunnel
  • Het openstellen van de 'vierhoeken', dat zijn de afgesloten ruimten onder de sporen van de Noord-Zuidverbinding, om er een grote overdekte markt, horeca, handelsactiviteiten en een grote fietsstalling onder te brengen
  • De bouw van een appartementsgebouw bovenop de overkapping van de tram op de Jamarlaan
  • De herbestemming van de gebouwen aan de Fonsnylaan die eigendom zijn van de NMBS en de herstructurering van het huizenblok Frankrijk-Bara
  • De bebouwing van het huizenblok Tweestations met opwaardering van de bovengrondse loop van de Zenne