De Vijfhoek

In deze wijk, die voor Brussel van zeer groot belang is, vinden we een grote concentratie van woningen, overheidsinstellingen, hoofdzetels van grote privébedrijven en een ruim handelsaanbod. Er zijn heel wat historische en toeristische trekpleisters gevestigd.

Bij de aanpak van de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid moet rekening gehouden worden met de behoeften van de bevolking aan collectieve voorzieningen.

Het GPDO bepaalt dat de Stad en het Gewest overeenkomsten zullen sluiten om met verenigde krachten een antwoord te bieden op de uitdagingen in verband met mobiliteit, bereikbaarheid en de behoeften van de bevolking aan collectieve voorzieningen en zich zo samen in te zetten voor de ontwikkeling van bepaalde wijken in de Vijfhoek.