De versterking van de structurerende rol van de gewestelijke openbare ruimten

Brussel beschikt over openbare ruimten die het landschap structureren (kanaal, centrumlanen, Kleine Ring). Vaak zijn zij hun stedelijke en landschappelijke kenmerken kwijt.

Het GPDO beoogt de stukken autosnelweg die doorlopen tot in de stad om te vormen tot stadslanen, de grote wegen "een menselijker gelaat" te geven, de straten en pleinen te heroveren, de openbare ruimten een rol te laten spelen in het sociale leven van de wijk en ze te laten bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving in het algemeen.

Die inrichtingswerken zullen kaderen in minstens zes toonaangevende projecten:

  • De centrumlanen.

Het ambitieuze project om de centrumlanen om te vormen tot voetgangerszone biedt meer ruimte aan de voetgangers, fietsers en zwakke weggebruikers.

  • Louiza / Naamsepoort / Zavel.

Door deze handelswijk loopt momenteel een breuklijn die gevormd wordt door de Kleine Ring. Beliris onderzoekt de mogelijkheid om die open verkeerstunnel te overkappen en te zorgen voor een betere verkeersverbinding tussen de Zuidwijk en de Louizalaan. Het is de bedoeling om bij de herinrichting van deze bovengrondse openbare ruimte een groenvoorziening aan te leggen en een omgeving tot stand te brengen met toeristische aantrekkingskracht.

  • De Ninoofsepoort.

Het is de bedoeling om de inwoners van deze al zeer verdichte wijk een kwaliteitsvolle ruimte te bieden die voor iedereen toegankelijk is door volop in te spelen op de aanwezigheid van de waterweg in dit gebied (Kanaalplan).

Het Gewest stelt alles in het werk om de aanleg van een park en omvangrijke openbare ruimten begin 2016 aan te vatten en het project te voltooien tegen 2018.

  • De Reyerslaan, met inbegrip van de afbraak van het Reyersviaduct.

Deze toegangspoort tot de stad wordt dagelijks gebruikt door pendelaars die komen van de E40. Dat bemoeilijkt een evenwichtige ontwikkeling van dit gebied. Met het oog op de uitbouw van het geplande mediapark is het evenwel ook nodig de kwaliteit van de openbare ruimten te verbeteren. Na de afbraak van het Reyersviaduct zal het Gewest daarom van start gaan met de heraanleg van de Reyerslaan en het Meiserplein, evenals met het omvormen van de E40 tot stadslaan tegen 2025.

  • De Schumanrotonde.

De Schumanrotonde, in het hart van de Europese Wijk, moet uitgroeien tot een sterke symbolische plaats, die in het teken staat van ontmoetingen, culturele activiteiten en vertegenwoordiging en die een positief beeld schept van de Europese instellingen en van Brussel.

  • Het Madouplein en het Rogierplein

Deze belangrijke punten langs de Kleine Ring verdienen zowel aandacht voor het functionele aspect (efficiënt mobiliteitsbeheer) als voor de architecturale kwaliteit (omwille van hun zichtbaarheid en het zeer hoge aantal passanten). Momenteel worden op beide plaatsen heraanlegwerken uitgevoerd om aan die twee doelstellingen te beantwoorden.