De sites in de tweede kroon

Naast de 10 prioritaire ontwikkelingspolen zijn er in het Gewest nog andere sites die nood hebben aan een geconcentreerde, overlegde en kwaliteitsvolle ontwikkeling van woningen, economische activiteiten, voorzieningen en openbare, groene en recratieve ruimten: de universiteitscampussen, het recreatie- en documentatiedomein op de hippodroom van Bosvoorde en nog een aantal andere sites