De openbare en groene ruimten als draagvlak voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

De kwaliteit van de openbare ruimte heeft een grote invloed op de aantrekkingskracht van Brussel, zowel voor de inwoners als voor de werknemers, bezoekers en bedrijven die er zich willen vestigen. Er zal versterkte aandacht uitgaan naar netheid, naar een esthetische, creatieve en duurzame inrichting en naar het natuurschoon. De verdichting van de stad mag niet ten koste gaan van het leefcomfort. Bovendien dragen investeringen in een kwaliteitsvolle openbare ruimte in de meest achtergestelde gebieden bij aan het evenwicht op het grondgebied.

Het Gewest, dat bekend staat voor zijn groene karakter, wil zorgen voor meer openbare en groene ruimten in dichtbebouwde wijken met veel inwoners.

De openbare ruimten structureren het Brusselse landschap. Zij moeten een actieve rol spelen voor het maatschappelijke leven in de wijken en in het gewest. Het GPDO wil met het oog daarop inzetten op de herwaardering van 6 locaties: de centrumlanen, de ruimte Louiza-Naamsepoort-Zavel, de Ninoofsepoort, de Reyerslaan, de Schumanrotonde en het Madou- en Rogierplein.