De milieuhinder veroorzaakt door de mobiliteit verminderen

Door het grote aantal gemotoriseerde voertuigen ligt mobiliteit aan de basis van een groot deel van de CO2-uitstoot, luchtverontreiniging en geluidsoverlast.
Het is nodig om deze uitdaging voor de volksgezondheid onverwijld en stevig aan te pakken. Naast de maatregelen die vooropgesteld zijn om een verlaging van het voertuiggebruik in Brussel te stimuleren, pleit het GPDO voor:

•    De invoering van een lage emissiezone
•    Vanaf 2018 zullen de meest vervuilende voertuigen geleidelijk geweerd worden uit het verkeer.
•    De promotie van schone voertuigen
•    De MIVB houdt voortaan rekening met milieucriteria bij de keuze van haar voertuigen. Het is nodig dit beleid te ondersteunen en te versterken door elektrische voertuigen te begunstigen.