De lokale werkgelegenheid ontwikkelen

Om de bevolkingsgroei op te vangen, beoogt het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling economische activiteiten en andere stedelijke functies naast elkaar te laten bestaan en bevordert het de vestiging van bedrijven die verenigbaar zijn met de woonfunctie. Dat om te zorgen voor een functionele mix, die de overheid in haar beleid van morgen moet nastreven.

Zo werd via het demografische GBP in december 2013 het begrip ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving ofwel OGSO ingevoerd om een vermenging van functies tot stand te kunnen brengen in gebieden die aanvankelijk uitsluitend bestemd waren voor bedrijven. OGSO's kunnen naast economische activiteiten ook plaats bieden voor huisvesting.

Erasmus en Biestebroek in Anderlecht, Birmingham in Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, Reyers in Evere en Schaarbeek, de Werkhuizenkaai in Brussel en Haren omvatten meerdere OGSO's en zijn plaatsen bij uitstek voor de economische herstructurering van het Gewest.

De ruimten op het Brussels grondgebied die vandaag als potentiële OGSO's beschouwd worden:

  • zijn bereikbaar met het openbaar vervoer
  • zijn gelegen in of in de buurt van bewoond stadsweefsel, waarmee ze makkelijk verbonden kunnen worden
  • zijn slechts gedeeltelijk bebouwd en de bouw van woningen zou de economische hoofdfunctie niet in gevaar brengen
  • de bestaande economische activiteiten produceren geen hinder die de combinatie met de woonfunctie verhindert.

De ZEUS
De zone van economische uitbouw in de stad is een gebied waar aanwervingen worden aangemoedigd. Het is de bedoeling om de plaatselijke economie te ontwikkelen en lokale jobs te creëren. Dit systeem laat toe incentives te geven aan bedrijven die lokale werknemers in dienst nemen. De ZEUS beogen de werkloosheid van de bewoners te verminderen, zwartwerk te bestrijden, het ondernemerschap te stimuleren en de sociaal-economische context van de wijken te verbeteren.