De landschappen versterken op grootstedelijke schaal

Enkele grote landschapsgebieden reiken tot buiten de gewestgrenzen.  

Het Gewest heeft drie grote groene polen:

  • Het Zoniënwoud, groene long van de Brusselse agglomeratie. De drie Gewesten moeten blijven samenwerken om het te beheren en te onderhouden
  • De landbouwgebieden (onder meer dichtbij de Pede) moeten benut worden voor de voedselbevoorrading van het Gewest en voor de ontspanningsmogelijkheden die ze te bieden hebben
  • De landschappen en parken in de omgeving van het kasteel van Laken en de Heizel, waar de ontwikkeling van grote projecten gepaard zal gaan met de herwaardering van de parken en natuurlandschappen