De kenniseconomie ondersteunen

De informatie- en communicatietechnologieën (ICT), de activiteiten van de groene sector (schone technologieën, slimme energienetten, ...) en de activiteiten van de witte sector (biogeneeskunde, farmaceutica, ...) zullen via een territoriale en economische ontwikkelingsstrategie worden ondersteund.

De ondernemingen van die sectoren worden versterkt door een clusteringbeleid (groepering van en samenwerking tussen ondernemingen, universiteiten / onderzoekscentra en overheidsinstellingen) EN programma's voor dynamisch wetenschappelijk onderzoek. Zodra de polen en hun specialisaties afgelijnd zijn, zullen ze versterkt of ontwikkeld worden in samenhang met de projecten die de universiteiten programmeren.