De Europese Wijk

Vandaag is de Europese Wijk vooral gewijd aan de Europese instellingen. In de toekomst moet zij een gemengder karakter krijgen en moet de komst van woningen en diensten (openbare voorzieningen, winkels) ervoor zorgen dat er een hele dag door leven is in de wijk.

Het GPDO stelt voor om in de toekomst:

  • De functionele mix te bevorderen door woonprojecten te ondersteunen in zones die nu aan kantoren zijn gewijd
  • Openbare ruimten in te richten om te zorgen voor een betere landschapskwaliteit en meer gezelligheid. Het is de bedoeling om van het Schumanplein een belangrijke semi-voetgangerszone te maken in het hart van de wijk
  • Het gebruik van andere vervoerswijzen dan de auto te stimuleren, onder meer door de Europese Wijk te doorkruisen met fietsroutes en wandelpaden voor voetgangers en toeristen
  • Te onderzoeken of de Luxemburgstraat en het Luxemburgplein ingericht kunnen worden als semi-voetgangerszone of gedeelde ruimte
  • De Wetstraat beter te integreren in de omgeving en de wegen in het lage gedeelte van de Maalbeekvallei herin te richten tot lineaire groene ruimten.