De economische ontwikkelingsassen versterken

Eerst en vooral is er het Kanaal. Die as verbindt meerdere polen die gekenmerkt worden door een mix van activiteiten. De overige economische ontwikkelingsassen verbinden gespecialiseerde polen binnen dezelfde sector, zodat netwerken ontstaan.

  • de as Weststation – Simonis – Bockstael, gericht op collectieve voorzieningen en gelegen in het gebied met het grootste tekort aan voorzieningen
  • de Kleine Ring Oost, die de belangrijkste tertiaire polen met elkaar verbindt
  • de as die de Pleincampus verbindt met Reyers, gewijd aan de kenniseconomie en nieuwe technologieën
  • de tertiaire internationale as die de Europese Wijk en de Leopold III-laan verbindt met de luchthaven Brussel-Nationaal
  • de as Noordwijk - Centrumlanen - Bovenstad die te herwaarderen economische polen met elkaar verbindt