De Birminghamzone

Vandaag: zeer goede aansluiting op het metronet / de reeds aanwezige bedrijven spelen een rol voor de rechtstreekse dienstverlening aan de stad.

De toekomstige transformatie van deze zone is van strategisch belang, omdat ze vandaag een grote en weinig aantrekkelijke breuklijn in de stad vormt.

  • Nieuwe verbindingen creëren naar het kanaal
  • De private en openbare initiatieven coördineren om de infrastructuur complementairder en gemengder te maken
  • De huisvestingsmogelijkheden in de zone versterken 

Het eerste initiatief om deze wijk een nieuwe gedaante te geven, is de fabriek van Vivaqua, waaraan een gemengd programma gekoppeld is: woningen langs de Birminghamstraat en toegang tot actieve vervoersmodi naar het kanaal. Het COOP-project aan de Demetskaai moet uiting geven aan de grote ambities voor de kringloopeconomie.